ס.ח.י

סוכנות חלל ישראלית
ס.ח.י היא סוכנות חלל ישראלית לאומית, העונה על צרכי אזרחי ישראל בגלקסיה.
זוהי סוכנות התנדבותית דימיונית שכל חבריה מקדשים את ערך חקר החלל בדרכי מדיטציה.